top of page
0x0.png

DIN Forsyning er en vigtig del af esbjergensernes hverdag. Som regel uden at de lægger mærke til os. Vores vigtigste opgave er at sikre, at kunderne har en stabil, effektiv og velfungerende forsyning i høj kvalitet. For at vi kan gøre det, er energi omdrejningspunktet. Vi skal hele tiden være på forkant for at ruste os til klimaforandringer og sørge for, at vores aktiviteter er bæredygtige.

 

Separatkloakering handler bl.a. også om energi. Her kommer vi til at spare meget på ressourcerne ved at regnvandet ledes uden om renseanlæggene og ikke behandles sammen med spildevandet. Så passer vi på naturen samtidig med at vi bruger mindre energi. På Renseanlæg Vest i Esbjerg har vi siden 80’erne fx haft et biogasanlæg, der næsten gør hele renseanlægget selvforsynende med elektricitet og varme til driften. Det er med til at udnytte de ressourcer, vi har til rådighed til at skabe mere værdi.

 

Hvorfor bliver kloakkerne fornyet i hele kommunen netop nu? Det betyder jo store opgravninger, omkørsler og gener for rigtig mange. Kom forbi vores stand og hør om kloakken under os.

 

Læs mere på separat.dinforsyning.dk

Mød os på stand nr. 30

 Hver hele time fra kl. 11 til kl. 17 

Oplev vandets vej

DF2019
DF2019

press to zoom
Din Forsyning
Din Forsyning

press to zoom
FolkeMøde DinForsyning
FolkeMøde DinForsyning

press to zoom
DF2019
DF2019

press to zoom
1/3

Vandets Vej er et undervisningsforløb, som vi tilbyder udskolingseleverne i Esbjerg og Varde kommuner. Målet med forløbet er at skærpe deltagernes opmærksomhed på vandets kredsløb. Der kommer fokus på brug, forbrug og rensning af vand. Øvelsen giver et indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at passe på vores vand.

 

Selve øvelsen, som vi tager med til Energiens folkemøde er en praktisk øvelse. Her skal deltagerne selv have hænderne i gang og samle vandets menneskeskabte vej. Holdet deles op i fire, hvor nogle er laboranter, andre er rørlæggere, nogle er VVS’ere og de sidste er kloakmestre og de fire grupper skal løse hver deres type af opgaver.

 

Gæsterne kan forvente en sjov og spændende samarbejdsøvelse. De får indsigt i vandforsyningen og får afmystificeret, hvordan vandet på ikke-så-magisk vis kommer frem til vandhanen og forsvinder igen i afløbet.

 

 

Hold på mindst 12 personer.

Kontakt Jeppe Vestergaard, DIN Forsyning, jlv@dinforsyning.dk , 7474 7182, for booking.

bottom of page