top of page

Esbjerg Havn

eh
eh2
eh3

Esbjerg Havn er Danmarks største havn på Nordsøen.

Havnen er den primære service- og forsyningshavn til den danske olie- og gasindustri og et nordeuropæisk knudepunkt til last, især RoRo-transport, det vil sige last på hjul, der køres på og af skibe.

 

 18/9 og 19/9 
 

Kl. 14.00 og 16.00

<< Guided tur til Esbjerg Havns Østhavn >>

Tag med på en guided bustur på Esbjerg Havns Østhavn med mulighed for at komme helt tæt på og få direkte indsigt i havnens rolle i energiproduktionen. Kom helt tæt på vindmølleaktiviteterne, se kulkraftværket og se offshorebaserne for olie- og gasindustrien.

 

Bemærk: Busturene afgår fra Danmarksgade ved hjørnet af Torvegade. Se kortet i programmet.

Esbjerg Havn er den europæiske markedsleder når det gælder håndtering og shipping af vindkraft. Mere end 4/5 af havvindkapaciteten i Europa bliver afsendt fra havnen. Esbjerg Havn er hjemsted for mere end 200 virksomheder, der sammen beskæftiger mere end 10.000 mennesker. Virksomhederne repræsenterer hele forsyningskæden inden for offshore- og energiindustrien.

bottom of page