top of page

Mød os på stand nr. 09

Semco Maritime er en international ingeniør- og entreprenørvirksomhed i energisektoren både offshore og onshore.

 

Vi arbejder med vedvarende energi inden for bl.a. havvindmølleprojekter og solenergiprojekter. Her anvender vi vores viden og ekspertise erhvervet gennem mange års arbejde med borerigge, olie-gas platforme og andre energi installationer.

I Semco Maritime stand 09 kan du få et indblik i vores verden. Du kan bl.a. opleve, hvordan vi arbejder med offshore transformatorstationer i havvindmølleparker, olieplatforme og borerigge.

Virtual Reality

I teltet vil der være mulighed for at få en unik og virkelighedsnær Virtual Reality oplevelse med en helikoptertur ud til en offshore transformatorstation, hvor du får mulighed for at udforske hele transformatorstationen iført VR briller.

 

Semco Maritime arbejder som hovedentreprenør eller underleverandør inden for følgende markedssektorer:

 

Vedvarende energi

 

Offshore vind

Som en af de mest tilgængelige kilder til ikke-fossile energi leverer vindenergi mere og mere af verdens energibehov. Udover offshore transformatorstationer og etablering af elektrisk infrastruktur leverer vi service og vedligehold til hele vindparken, og vi har gennem de sidste to årtier opnået en position som verdensførende.

  

Miljøvenlige kraftværker

Vi udvikler desuden kraftværksprojekter baseret på solenergi eller metangas udvundet fra lossepladser. Disse kraftværker placeres typisk i fjerntliggende egne, hvor det almindelig energinet ikke når ud.

Olie og gas

 

Semco Maritime er specialister i løsninger og projekter til offshore operationer og har i snart 40 år leveret alt fra konceptuelle studier, design og indkøb til offshore sektoren.

Med vores erfaring inden for ingeniørarbejde og projektledelse sikrer vi, at vores kunder får maksimal værdi ud af deres offshore-aktiver – med størst mulige sikkerhed for mennesker og udstyr og minimal nedetid for produktionen af energi. Det er stærkt medvirkende til, at vi i Danmark har en stabil og rigelig forsyning af energi til hele samfundet.

 

Vi har vores hovedkontor i Esbjerg, men er en international virksomhed med afdelinger i Norge, Storbritannien, Tyskland, Singapore, Kina, USA og Mellemamerika.

 

bottom of page